تعرفه دامنه‌ها

تعرفه پسوندهای معروف و تمامی پسوندهای قابل ثبت در مازندهاست

نام کسب و کار خود را همین حالا انتخاب کنید!

  • 326700 تومان

  • 402000 تومان

  • 1035000 تومان

  • 1215000 تومان

  • 1950000 تومان

  • 1035000 تومان

  • 420000 تومان

  • 1290000 تومان

پسوندهای پرطرفدار

پسوندهای پرطرفدار ما را ببینید!

.COM

پرطرفدارترین

326700 تومان / سالانه

.NET

مناسب همه

402000 تومان / سالانه

.ORG

مناسب سازمان‌ها

392400 تومان / سالانه

.BIZ

مناسب کسب و کار ها

548800 تومان / سالانه